Impossibilium nihil obligatio

Børnesiden for voksne

Markusevangeliet 10.14

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.   Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«   Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Til forsiden

Børnekonventionen

 

FNs Konvention om Barnets Rettigheder blev vedtaget af FNs Generalforsamling i 1989.

Børnekonventionen, som den også kaldes, indeholder 54 artikler om blandt andet børns ret til mad, husly, udvikling, beskyttelse og medbestemmelse.

Børnekonventionen er udtryk for, at voksne er blevet enige om, at børn skal respekteres som individer og selvstændige personer. Børn er nemlig også mennesker med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Børnekonventionen er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. Den er snarere et sæt retningslinier. Landenes regeringer har ansvaret for, at disse overholdes, og gør landene det ikke, kan de kritiseres og fordømmes af andre lande og organisationer.

Kun to lande - USA og Somalia - har ikke skrevet under på Børnekonventionen.